КОНТАКТИ

Адрес за кореспонденция:

1705 гр. София, ул. „Острец“ 31, ет.3, ап.6

Телефони:

Господин Бабамов  +359884691075 – Председател на Федерацията

Павел Георгиев +359898597161 – Секретар

Калин Петков +359886018005