ДОКУМЕНТИ

КУДО – модерен и оригинален боен спорт. ОПИСАНИЕ.  РАЗЛИЧИЯ от другите бойни спортове.

Етикет, етика и правила в спортната зала

Национална програма за КУДО

АТЕСТАЦИЯ

ЗАЯВКА за участие от СК в състезание

ЗАЯВЛЕНИЕ за картотекиране на 18-

ЗАЯВЛЕНИЕ за картотекиране 18+

НАРЕДБА за членство в БКФ

НОРМАТИВИ за ТЕСТ по КУДО

ПРАВИЛА за провеждане на състезание по КУДО

СХЕМА 3

СХЕМА 4

СХЕМА 5

СХЕМА ход състезание КУДО

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА за деца

ТАБЛИЦА оценки тест КУДО

ТАБЛИЦА списък тест КУДО