Общо събрание

17/02/2018 admin 0

Управителния съвет на БКФ свиква общо събрание на членовете на 10.03.2018 гр. София, ул. „Острец“ 31